Indicatoren voor monitoring

Het hiv-plan zal enkel invloed hebben op de hiv-epidemie en het leven van MMH als de voorgestelde acties worden uitgevoerd. Om te weten of de acties die in het plan staan opgesomd, effectief worden uitgevoerd, moeten ze worden gemonitord.


Monitoringindicatoren zullen helpen om de vorderingen bij het bereiken van de doelstellingen van het plan te meten. De voorgestelde indicatoren verwijzen naar een combinatie van proces- en resultaatmetingen. Het zijn kernindicatoren die indien mogelijk moeten worden gebruikt op nationaal vlak, maar ook op regionaal en lokaal vlak wanneer dat beter haalbaar is. De raming van die indicatoren kan gebaseerd zijn op reorganisatie, triangulatie en strategisch gebruik van al bestaande indicatoren en gegevens. De monitoring is een dynamisch proces en naarmate het plan wordt uitgerold, kunnen er bijkomende of alternatieve indicatoren opduiken.

Doelstellingen

Monitoringindicatoren

Mogelijke bron van informatie

Het aantal mensen uit de prioritaire doelgroepen die informatie hebben gekregen over de bestaande preventiemaatregelen in verband met hiv en soa’s vergroten

Het aantal mensen uit de prioritaire doelgroepen die informatie hebben gekregen over de bestaande preventiemaatregelen in verband met hiv en soa’s vergroten

Onderzoek bij prioritaire doelgroepen (bijvoorbeeld EMIS, PROMISE)

Het aantal mensen die preventieve dienstverlening krijgen (zoals condoomgebruik, counseling over strategieën voor risicobeperking, chemseks, hiv-tests) vergroten

Het aantal en aandeel van de doelgroep die preventieve diensten krijgen

Onderzoek bij prioritaire doelgroepen (bijvoorbeeld EMIS, PROMISE)
Activiteitenverslagen van doelgroeporganisaties

Ervoor zorgen dat alle mensen met een hoog risico van hiv-infectie toegang hebben tot PrEP

Het aantal en aandeel van de mensen met een hoog risico van hiv-infectie die PrEP krijgen

Onderzoek bij mensen met een hoog risico (bijvoorbeeld PROMISE)
Nationale surveillancedata over PrEP in combinatie met een raming van het aantal mensen met een hoog risico

Ervoor zorgen dat alle zorgverleners opleiding krijgen over instrumenten voor combinatiepreventie en actuele sociaal-epidemiologische informatie over hiv om het testen te ondersteunen 

Het aantal en aandeel van de zorgverleners die opleiding krijgen over instrumenten voor combinatiepreventie.

Audit van de artsenopleiding
Monitoring van hiv- en soa- sessies die worden georganiseerd in huisartsengroepen 

Tegen 2030 bereiken dat 95% van de MMH hun status kennen (eerste UNAIDS-doel voor het hiv-zorgcontinuüm)

Het aantal en aandeel MMH met en zonder een hiv-diagnose in België

Geschatte back-calculation, op basis van de data van de nationale hiv-surveillance

Het aantal laattijdige diagnoses van hiv-infectie verminderen

Het aantal en aandeel laattijdige hiv-diagnoses

Data van de nationale hiv-surveillance

Ervoor zorgen dat niet-gediagnosticeerde groepen met het hoogste risico / prioritaire doelgroepen worden bereikt met hiv-tests uitgevoerd door doelgroeporganisaties met terreinwerking

Het aantal en aandeel van reactieve tests en bevestigde nieuwe hiv-diagnoses bij de tests uitgevoerd in en door voorzieningen van de community

Surveillance van testactiviteiten uitgevoerd door doelgroeporganisaties met terreinwerking
(COBATEST = network of community based testing)

De toegang van MMH en PrEP-gebruikers tot regelmatige soa-screening verzekeren

Het aandeel MMH en PrEP-gebruikers die worden gescreend op soa’s volgens de richtlijnen

Data van de nationale hiv-surveillance

Zorgen voor een snelle koppeling aan hiv-zorg na de diagnose en vervolgens retentie in de hiv-zorg

Het aandeel patiënten met een hiv-diagnose die worden gekoppeld aan hiv-zorg


Het aandeel mensen die de hiv-zorg onderbreken
(exclusief de patiënten die zijn overleden, overgeplaatst of geëmigreerd)

Data van de nationale hiv-surveillance


Data van de nationale hiv-surveillance

Ervoor zorgen dat 95% van de MMH met een hiv-diagnose tegen 2030 ART krijgen (tweede UNAIDS-doel voor het hiv-zorgcontinuüm)

Het aandeel patiënten met een hiv-diagnose die ART krijgen

Data van de nationale hiv-surveillance

Ervoor zorgen dat meer dan 95% van de MMH die ART krijgen tegen 2030 een niet-detecteerbare virale lading bereiken (derde UNAIDS-doel voor het hiv-zorgcontinuüm)

Het aandeel patiënten met ART die een niet-detecteerbare virale lading bereiken

Data van de nationale hiv-surveillance

Ervoor zorgen dat er in settings van hiv-zorg instrumenten worden ontwikkeld en gebruikt om de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit van patiënten te monitoren 

Wetenschappelijk onderbouwde instrumenten om de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit te monitoren


Het aandeel patiënten die zorg krijgen van wie de gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit wordt beoordeeld

Verslagen en mededelingen over instrumenten om de levenskwaliteit te monitoren in settings van hiv-zorg 


PROMs-metingen

Ervoor zorgen dat alle MMH via patiëntenorganisaties toegang hebben tot lotgenotensteun in overeenstemming met hun noden

Ontwikkelde doorverwijstrajecten naar lotgenotenhulp op het gebied van preventie, screening, zorg en levenskwaliteit

Verslagen van hulp- en patiëntenorganisaties
PREMs-metingen

De stigmatisering en discriminatie van MMH verminderen

Het aandeel MMH die stigmatisering of discriminatie melden

Onderzoek bij prioritaire doelgroepen
Officiële klachten en gerechtelijke acties