Methodes

Image

Naar een nieuw hiv-plan: methodes

In de loop van 2018 startte het Monitoring Comité de procedure voor het ontwikkelen van een nieuw nationaal hiv-plan.

Dat nieuwe plan wordt nodig geacht omdat het een beleidskader voorziet voor de samenwerking en de communicatie met de overheidsdiensten voor volksgezondheid. De voorgestelde prioriteiten en acties moeten dus worden gekaderd in de bevoegdheden van de federale overheidsdiensten op het gebied van volksgezondheid en chronische ziekten. En bovendien moet het hiv-plan worden ingebed in de respectievelijke regionale kaders voor gezondheidspromotie en preventie.

De inhoud van het plan werd opgebouwd rond de vier strategische pijlers voor hiv-bestrijding: preventie, screening, zorg en levenskwaliteit, volgens dezelfde structuur als het vorige hiv-plan.

Voor elke pijler werd een werkgroep met deskundigen uit het werkveld opgericht. Op basis van een evaluatie van de epidemiologische context en lacunes in de aanpak, formuleerden de werkgroepen een aantal prioriteiten en acties. In een eerste fase werden die voorgelegd aan en bekrachtigd door terreinorganisaties en andere relevante actoren. Dat gebeurde door middel van verschillende methodes, zoals gesprekken in focusgroepen, workshops, enquêtes met vragenlijsten en een Delphi-consultatie. De Positieve Raad leverde transversale feedback bij de hogervermelde pijlers. In een volgende fase werd een overlegronde georganiseerd met de regionale gezondheidsautoriteiten. De ontvangen feedback werd meegenomen en er werd een redactiegroep met vertegenwoordigers van elke pijler opgericht om de synchronisatie en afwerking van het plan verder te coördineren. Er werden interne naleesrondes georganiseerd om de redactie te finaliseren. Ten slotte nodigde het Monitoring Comité de vertegenwoordiger van UNAIDS bij de Europese Unie uit om het hiv-plan 2020-2026 te steunen.