HIV Plan Belgium

Monitoring Comité

Het Monitoring Comité werd op 24 februari 2014 opgericht door de Interministeriële Conferentie voor Volksgezondheid. Het comité werd opgericht op basis van actie 54 uit het hiv-plan 2014-2019, om de uitvoering van het hiv-plan te helpen opvolgen.

Samen met de Positieve Raad vormen vertegenwoordigers van de pijlers preventie, screening, zorg en levenskwaliteit van het hiv-plan de permanente structuur van het Monitoring Comité.

De voorbije jaren heeft het Monitoring Comité het hiv-plan 2014-2019 gebruikt als beleidskader om te communiceren met de overheidsdiensten voor volksgezondheid. Er werden halfjaarlijkse bijeenkomsten georganiseerd om de recente ontwikkelingen op het gebied van hiv in België te bespreken. Elk jaar werd ook een shortlist met prioriteiten voorgesteld en bepleit.

Missie

Het Monitoring Comité wil

1/ de vorderingen bij de uitvoering van het hiv-plan opvolgen en

2/ e betrokken overheidsdiensten voor volksgezondheid op zowel federaal als gewestelijk niveau helpen bij het verwezenlijken van de prioriteiten en acties van het hiv-plan.

Het Monitoring Comité wil die doelstellingen bereiken door middel van acties in de volgende domeinen :

Minstens twee keer per jaar een overlegvergadering organiseren met vertegenwoordigers van elke pijler en de Positieve Raad

Een jaarlijks actieplan voorstellen

Andere betrokken beleidspartners benaderen

Beleidsinitiatieven voor het verwezenlijken van het hiv-plan bepleiten

De opvolging van acties van het hiv-plan nagaan door gebruik te maken van monitoringsindicatoren

Gegevens analyseren en beoordelen, waaronder ook het zorgcontinuüm per prioritaire doelgroep en geografische regio, om hiaten op te sporen en indien nodig aanpassingen in de aanpak van hiv voor te stellen

PREVENTIE

Thierry Martin (Plateforme Prévention Sida)
Sandra Van den Eynde (Sensoa)
Charlotte Pézeril (Observatoire du sida et des sexualités)
Christiana Nöstlinger (Institute of Tropical Medicine)

TEST

Chris Verhofstede (ARL Gent)
Jessika Deblonde (Sciensano)
Simon Englebert (Centre S)
Anne-Sophie Sauvage (CHU Liège)

ZORG

Agnès Libois (CHU Saint-Pierre)
Rémy Demeester (CHU Charleroi)
Marie-Angelique De Scheerder (UZ Gent)
Dominique Van Beckhoven (Sciensano)

LEVENSKWALITEIT

Grâce Ntunzwenimana (Plateforme Prévention Sida)
Ria Koeck (Sensoa)
Anne De Vleeschouwer (Erasme Hospital)
Wim Aernouts (Institute of Tropical Medicine)